Kwaliteit/keurmerken

Het kan u niet ontgaan zijn: financiële dienstverleners zijn het afgelopen jaar veelvuldig in de media geweest. En helaas niet altijd op een positieve manier. Soms is dat terecht, maar in andere gevallen wordt er wel eens een overhaaste conclusie getrokken. Dat heeft tot gevolg dat verzekeraars en banken met argwaan worden bekeken. Soms is een jarenlange vertrouwensband zelfs helemaal weg.

Open en transparant

Wij vinden dat verzekeraars, banken en alle andere financiële dienstverleners uw belang moeten dienen. Wij zien dat als een zorgplicht.

Onafhankelijk

Wij zijn ervan overtuigd dat onze onafhankelijkheid daar onmisbaar voor is. Natuurlijk kunt u ook bij uw huisbank naar buiten wandelen met een goede verzekering of hypotheek. Maar misschien past een verzekering van een andere verzekeraar/bank toch beter bij u. Een verzekeraar/bank zal u echter niet een verzekering van een concurrent verkopen. Wij zijn niet beperkt tot het aanbod van één dienstverlener en onze aangesloten adviseurs baseren hun dienstverlening op een ongebonden selectieve bemiddeling.

Keurmerken/vergunningen

In Nederland zijn een aantal instanties die de financiële dienstverleners toetsen en begeleiden. Is een adviseur aangesloten of beoordeeld door een of meer van deze instanties, dan kunt u er van op aan dat men voldoet aan de door hun gestelde eisen. Hieronder vindt u meer informatie over deze instanties.

afm.nl

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Controleer of een financiële dienstverlener geregistreerd is bij de AFM en een wettelijke vergunning heeft om te adviseren en te bemiddelen in financiële diensten.

Wij hebben een vergunning verkregen van de AFM en ons vergunningsnummer is 12006775.

www.kifid.nl

Financiële dienstverleners besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van de dienstverlening. Veel adviseurs hebben een interne klachtenprocedure of zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en onderschrijven het hierbij geldende reglement. Heeft u een klacht over uw financiële dienstverlener, kunt u deze hier melden. Ons Kifid nummer is 300.003858.

www.registermakelaarinassurantien.nl

De afkorting RMiA staat voor Registermakelaar in Assurantiën. Iedere makelaar in assurantiën die de titel registermakelaar in assurantiën (RMiA) draagt, heeft zich bewezen in gedrag en vakbekwaamheid op een niveau dat ver boven de wettelijke eisen ligt. De RMiA is professioneel en onafhankelijk en onderwerpt zich aan strenge eisen met het doel u te voorzien van een passend verzekeringsadvies. De RMiA is niet alleen uw adviseur, maar ook zakenpartner en gesprekspartner als het aankomt op op het adviesproces, de analyse, het afsluiten van de verzekering en het afwikkelen van schadeclaims. De RMiA herkent u aan het RMiA-logo in zijn uitingen. Hierdoor weet u dat u te maken heeft met een professionele en onafhankelijke adviseur die een financieel advies geeft dat past bij uw belangen.

www.registerpensioenadviseur.nl

Het RPA is een erkenningsregeling dat onder toezicht staat van de Stichting Assurantie Registratie (SAR). Bij het RPA zijn onafhankelijke pensioenadviseurs ingeschreven. Het RPA staat voor deskundigheid, integriteit en praktijkervaring. Professioneel gedrag is een essentiële waarde en hiertoe onderschrijft de RPA het beroeps- en tuchtreglement van de SAR.