Corona update voor al onze relaties

16 maart 2020
Corona update voor al onze relaties

Er zijn uitgebreide maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het Coronavirus. In navolging hierop treffen ook wij vergaande maatregelen. Dit geldt tot en met minimaal 6 april 2020, of mogelijk langer als deze datum landelijk wordt opgerekt.

Wij hebben onze medewerkers gevraagd thuis te werken. Al onze dienstverlening blijft doorgaan, echter zoveel mogelijk online. Fysieke afspraken worden bij voorkeur vervangen door telefonische afspraken. We verplaatsen afspraken alleen als dat echt niet anders kan. Uiteraard wordt u hierover ook door de betreffende medewerker persoonlijk geïnformeerd.

Tegemoetkomingen voor ondernemers

De overheid heeft ook enkele tegemoetkomingen voor ondernemers bekend gemaakt. Deze gelden als een onderneming of bedrijf door het virus te maken krijgt met een sterk verminderde bedrijfsdrukte of sterk afnemende liquiditeit. Hieronder leest u meer over deze maatregelen.

WW-uitkering bij werktijdverkorting
Hebt u, als ondernemer, te maken met tijdelijke omzetdaling wegens het Coronavirus dan is werktijdverkorting (WTV) en WW-uitkering de beste oplossing. WTV kan gelden voor een aantal uren per dag of per week, maar kan ook worden aangevraagd voor het volledige aantal werkuren per week. Ondernemers doen er verstandig aan daar niet te lang mee te wachten en dit – indien noodzakelijk – nu te regelen.

Vergunning voor werktijdverkorting
De WTV is aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze vergunning geldt maximaal 6 weken. Indien de situatie binnen 6 weken verbeterd, dan kunnen de werknemers weer gewoon aan het werk. Als er nog geen verbetering is, kan de werkgever (maximaal 3 keer) een verlenging van de vergunning aanvragen bij het ministerie van SZW.

Voorwaarden voor het aanvragen van de vergunning zijn:

  • Het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt (hieronder valt de uitbraak van het coronavirus);
  • De verwachting is dat voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk beschikbaar is.

Aanvragen WW-uitkering
Hebt u de vergunning eenmaal verkregen, dan moet dit bij het UWV worden gemeld met het formulier Melding Werktijdverkorting. Een verlenging hoeft niet opnieuw te worden gemeld.

 Pas na afloop van de vergunningsperiode kan een werkgever voor zijn werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen, mits de werknemers voldoen aan de eisen van de Werkloosheidswet. Een tijdelijke WW-uitkering wegens WTV moet binnen een week na afloop van de vergunningsperiode worden aangevraagd. Dit is dus in de zevende week nadat de werkgever de vergunning kreeg.

Financiële compensatie voor de gevolgen van het Coronavirus
Het UWV vergoedt achteraf 70% van het loon voor de uren dat personeel niet werkte tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor een vergunning is verkregen. De werkgever betaalt dus uiteindelijk minder loonkosten, terwijl de werknemers volledig in dienst blijven.

Wat betekent werktijdverkorting voor de werknemers?
Het UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan de werkgever uit en de werkgever betaalt in de meeste gevallen het volledige loon uit aan zijn werknemers. In de cao die van kracht is of arbeidsovereenkomst staat wat voor deze situatie geldt.

Betalingsuitstel bij de Belastingdienst
Ondernemers die in financiële problemen komen door het Coronavirus en hierdoor een aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting niet meer (geheel) kunnen voldoen, kunnen verzoeken om uitstel van betaling. De noodzaak tot uitstel moet wel schriftelijk worden onderbouwd. Uit de onderbouwing moet blijken dat het gebrek aan betalingscapaciteit naar verwachting tijdelijk zal zijn. Ook eventueel al opgelegde (verzuim)boetes worden dan teruggedraaid. Deze tegemoetkoming zal overigens alleen kunnen gelden als in het verleden geen betalingsachterstanden zijn opgelopen.

In sommige gevallen zal het wenselijk zijn (ook) een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 neerwaarts bij te stellen, omdat een lager resultaat wordt verwacht.

Borgstelling kredieten door overheid
Getroffen MKB-ondernemers kunnen ook gebruikmaken van verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Hierdoor kan bij een bank of andere financiële instelling tegen aantrekkelijker voorwaarden een (overbruggings)krediet worden afgesloten, of verhoging van de bestaande kredietfaciliteit dan wel uitstel van aflossingen. De garantie binnen de huidige BMKB wordt door het Coronavirus tijdelijk verhoogd van 50% naar 75%.

Verzekeringen
Als uw risico-adviseur en verzekeringsmakelaar stellen wij alles in het werk om u zoveel mogelijk te ondersteunen. We zullen u in de komende dagen verder blijven informeren. Mocht u in de tussentijd vragen hebben die specifiek betrekking hebben op uw lopende verzekeringen, neemt u dan contact met ons op via info@schreuderverzekert.nl.

Met hartelijke groeten,

Marijn Moerman

Meer informatie?